O nas

Za kampanią stoją dwa podmioty:

Stowarzyszenie Homo Faber, czyli lubelska organizacja pozarządowa, która od 2004 roku stara się, by każda mieszkanka i każdy mieszkaniec Lublina mogli cieszyć się z przysługujących im praw człowieka.
Homo Faber od 2009 roku prowadzi działania na rzecz jak najlepszej integracji.
Więcej na www.hf.org.pl

Kolektyw kilku.com
Jesteśmy zespołem projektowym. Zajmujemy się głównie grafiką użytkową. Korzystamy z różnych mediów. W pracy interesuje nas przede wszystkim warstwa informacyjna i doświadczenie odbiorcy. Należymy do Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej.
Więcej na www.kilku.com

Rozpoczęcie kampanii w 2019 roku, możliwe było dzięki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego. Reszta była w Waszych rękach – dzięki Waszej pomocy w całym Lublinie pojawiły się billboardy z ukraińskimi słowami.

W razie jakichkolwiek pytań, uwag, pomysłów prosimy pisać do Wiktorii Dudek na adres: luu@hf.org.pl